.

SABTU 2024-04-13

Nisn : 0092733354
Nama : ALFIKRI HAIKAL
JK : L
Kelas : 7-05
Alamat : LINGK.VIII SIMPANG T...
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd
Nisn : 0097600450
Nama : ARJUNA PRATAMA
JK : L
Kelas : 7-05
Alamat : LINGK. II KP. LALANG...
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd
Nisn : 0099491657
Nama : AULIA RAHMAH RANGKUT...
JK : P
Kelas : 7-05
Alamat : LINGK. I BUKIT TANGG...
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd
Nisn : 0098497875
Nama : BAYU PRIMAGARA
JK : L
Kelas : 7-05
Alamat : DUSUN V KEBUN BUAH D...
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd
Nisn : 0092847510
Nama : CICI AMELIA DALIMUNT...
JK : P
Kelas : 7-05
Alamat : DUSUN 3 SEI TUALANG
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd
Nisn : 0092708822
Nama : CYNTA URFAH EFRIANA
JK : P
Kelas : 7-05
Alamat : DESA ALUR HITAM, BES...
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd
Nisn : 0108883564
Nama : DANURI DWI HADI
JK : L
Kelas : 7-05
Alamat : LINGKUNGAN 7 BUKIT K...
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd
Nisn : 0099915909
Nama : DEVINA SYAHFITRI
JK : P
Kelas : 7-05
Alamat : HALABA JATI
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd
Nisn : 0093674368
Nama : DINDA ARDIYANTI
JK : P
Kelas : 7-05
Alamat : BUKIT PELITA
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd
Nisn : 0093880067
Nama : ELLA SYAFITTRI NST
JK : P
Kelas : 7-05
Alamat : DUSUN IV BUKIT PELIT...
Wali Kelas : AZRIANISA, S.Pd

Copyright © 2021 All Right Reserved Powered By FADLANLBS